Rada Rodziców Zespołu Szkół w Kórniku

W dniu 11 września 2018 roku została wybrana Rada Rodziców Zespołu Szkół w Kórniku oraz Prezydium Rady Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Przewodnicząca Rady Rodziców- pani Karolina Ziemlińska

Zastępca – pani Magdalena Białas

Sekretarz –pani Monika Lasek

Skarbnik- pani Renata Piasecka

 

Członkowie Rady Rodziców Zespołu Szkół w Kórniku

1.Pani Aleksandra Jaskuła

2.Pani Renata Kaźmierczak

3.Pani Monika Lasek

4.Pan Andrzej Siejak

5.Klaudyna Duszczak

6.Monika Hożek- Okoniewska

Dyrektor Zespołu Szkół w Kórniku dziękuje ustępującej Radzie Rodziców Zespołu Szkół w Kórniku za współpracę w roku szkolnym 2018/2019

W dniu 04 września 2019 roku została wybrana Rada Rodziców Zespołu Szkół w Kórniku na rok szkolny 2019/2020

Zgodnie z protokołem Nr 1 /2019-2020 wybrano Prezydium Rady Rodziców Zespołu Szkół w Kórniku w składzie:

Pani Beata Walczak – przewodnicząca

Pani Monika Lasek -zastępca

Pani Katarzyna Jakrzewska – sekretarz

Pani Renata Piasecka – skarbnik

Pani Elżbieta Kaczmarek – członek

Pani Renata Cerekwicka – członek

Pani Anna Włodarczak – członek

Pan Andrzej Siejak -członek

Pan Paweł Berny -członek

Pan Wojciech Dembiński -członek

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wpłaty na Radę Rodziców.

Wysokość składki wynosi 40 zł.

Wpłat można dokonywać u wychowawców klas, skarbników lub na poniższy rachunek:

            RADA RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W KÓRNIKU              

Bank Spółdzielczy w Kórniku  Nr konta : 29 9076 0008 2001 0013 6839 0001

 

DRODZY RODZICE !

Dzięki Waszej pomocy i wsparciu finansowemu,  możemy cały czas doskonalić naszą szkołę oraz uatrakcyjniać proces nauczania. Składki w stu procentach wykorzystywane są na rzecz naszych dzieci.

Zachęcamy Państwa do wpłacania składek na fundusz Rady Rodziców i branie czynnego udziału w naszej działalności.

Czekamy również na ewentualne propozycje oraz sugestie.