Poniżej będziemy dodawać kolejne druki do pobrania (aby pobrać druk, kliknij poniżej).

Załączniki do regulaminu usprawiedliwiania:

 

WF PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 2018 (wzory podań, zwolnienia – wewnątrz dokumentu)

 

Prośba o

 

Wniosek o wystawienie duplikatu legitymacji szkolnej Wniosek o duplikat legitymacji
Wniosek o  wymianę legitymacji szkolnej Wniosek o  wymianę legitymacji szkolnej
Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa Wniosek o duplikat świadectwa
Wniosek rodzica o zorganizowanie nauczania indywidualnego Wniosek rodzica o zorganizowanie nauczania indywidualnego

 

Zgoda rodziców na udział ucznia w wycieczce, w regulaminie wycieczek poniżej (strona 8):

Technikum: